Monthly Archive: August 2020

Địa ốc Long Phát: Thị trường căn hộ BĐS năm 2020 dưới góc nhìn chuyên gia công ty địa ốc Long Phát.

Thị trường nhà ở năm 2019 được dự kiến sẽ gặp các thách thức khi mà loại vốn kinh tế bị siết lại, một vài chính sách vĩ mô cũng như đối đầu thương mại Mỹ-Trung mang đến một vài ảnh hưởng đáng chú ý, một số đơn vị đều …