Kinh doanh liêm chính để giải trừ tham nhũng

Duy trì và phát triển mô hình liêm chính trong kinh doanh ngày càng được nhiều đơn vị doanh nghiệp quan tâm. Đây là một biện pháp hiệu quả vì sao phải phòng chống tham nhũng cũng là biện pháp mới mẻ để thu hút các nguồn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

  1. Thực hiệm kinh doanh liêm chính

Để thực hiện được một môi trường kinh doanh liêm chính với sự minh bạch và nhất quán, trước hết cần phải hoàn thiện khung pháp lý để hỗ trợ tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh lành mạnh, không có tham nhũng. Bên cạnh đó cũng cần hỗ trợ công đồng doanh nghiệp hợp tác với các đối tác nước ngoài trong nhiệm vụ kinh doanh liêm chính và minh bạch.

Không chỉ vậy cũng cần xây dựng một mạng lưới trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở khu vựng Đông Nam Á, Châu Á và diễn đàn nhằm liên kết các doanh nghiệp kdlc lại với nhau. Chỉ như vậy mới đem lại các dấu hiệu tích cực hơn cho một nền kinh tế doanh nghiệp hiện đại, hội nhập nhưng liêm chính và lành mạnh hơn.

  1. Thúc đẩy bình đẳng doanh nghiệp

Quan hệ thương mại của Việt Nam và thế giới ngày càng phát triển, vì thế cần phải thiết lập các mối quan hệ kinh doanh lâu dài và tin tưởng lẫn nhau giữa các cộng đồng doanh nghiệp lớn – vừa – nhỏ. Các doanh nghiệp nên liên kết đa ngành, đa lĩnh vực để tạo nên sự bình đẳng. Không còn nhiều các anh lớn độc quyền thì yếu tố liêm chính sẽ ngày càng được thúc đẩy và danh tiếng của các doanh nghiệp cũng nhờ đó mà đi lên.

Hi vọng với những thay đổi tích cực đó, doanh nghiệp Việt sẽ sớm được sống trong môi trường kinh doanh liêm chính hơn.

Leave a Reply